Top 30 nhà xe giường nằm, xe khách Hà Nội đi Ninh Bình giá rẻ tốt nhất

Booking.com

Một hãng xe uy tín, phục vụ tốt luôn là tiêu chí lựa chọn mọi du khách. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn hơn với top xe khách Hà Nội đi Ninh Bình chất lượng cao.

 1. Quang Thắng

30 nhà xe giường nằm, xe khách Hà Nội đi Ninh Bình - Tràng An, Tam CốcXe khách Quang Thắng

Lịch trình:

– Hà Nội đi Ninh Bình: 7h00, 8h00, 10h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

– Ninh Bình đi Hà Nội: 7h30, 8h30, 10h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30

Giá vé: 80.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0912353978

 1. Hoàng Thìn

Lịch trình xe khách Hà Nội đi Ninh Bình:

– Hà Nội đi Ninh Bình: 9h00, 16h30, 17h30

– Ninh Bình đi Hà Nội: 11h00, 12h20, 16h00

Giá vé: 80.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0949225656 – 0913370186

 1. Đông Chín

30 nhà xe giường nằm, xe khách Hà Nội đi Ninh Bình - Tràng An, Tam CốcXe khách Đông Chín

Lịch trình:

– Hà Nội đi Ninh Bình: 6h00, 7h00, 13h00, 14h00, 15h20

– Ninh Bình đi Hà Nội: 9h00, 10h00, 16h00, 17h00, 18h20

Giá vé: 80.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0912491587

 1. Vũ Thưởng

Lịch trình:

– Hà Nội đi Ninh Bình: 7h00, 13h00

– Ninh Bình đi Hà Nội: 8h15, 14h15

Giá vé: 70.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0913912929

 1. Sao Việt

30 nhà xe giường nằm, xe khách Hà Nội đi Ninh Bình - Tràng An, Tam CốcXe khách Sao Việt

Lịch trình:

– Hà Nội đi Ninh Bình: 18 chuyến/ ngày (từ 12h15 cứ 60p một chuyến)

– Ninh Bình đi Hà Nội: 18 chuyến/ ngày (từ 12h30 cứ 60p một chuyến)

Giá vé: 70.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 19006746 – 19006484

 1. Cường Hưng

Lịch trình:

– Hà Nội đi Ninh Bình: 16h00

– Ninh Bình đi Hà Nội: 16h00

Giá vé: 70.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0985200833 – 02293660190

 1. Ngọc Hưng

30 nhà xe giường nằm, xe khách Hà Nội đi Ninh Bình - Tràng An, Tam CốcXe khách Ngọc Hưng

Lịch trình:

– Hà Nội đi Ninh Bình: 16h00

– Ninh Bình đi Hà Nội: 16h00

Giá vé: 80.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0912947251 – 0917760859

 1. Anh Đông

Lịch trình:

– Hà Nội đi Ninh Bình: 14h30, 15h30, 16h00

– Ninh Bình đi Hà Nội: 13h00, 14h00, 15h00

Giá vé: 90.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0985462768 – 0948228781

 1. Bá Đẹp

Lịch trình xe khách Hà Nội đi Ninh Bình:

– Hà Nội đi Ninh Bình: 10 chuyến/ ngày (từ 7h00 cứ 60p một chuyến)

– Ninh Bình đi Hà Nội: 10 chuyến/ ngày (từ 7h15 cứ 600 một chuyến)

Giá vé: 85.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0915065875 – 0984519077

 1. Đức Long

Lịch trình:

– Hà Nội đi Ninh Bình: 10h30, 18h30

– Ninh Bình đi Hà Nội: 10h00, 18h00

Giá vé: 75.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0912515489

 1. Lý Chỉ

Lịch trình:

– Hà Nội đi Ninh Bình: 5h00, 6h00, 7h00, 9h00, 12h00, 12h30, 13h30

– Ninh Bình đi Hà Nội: 9h00, 10h00, 11h00. 13h00, 16h00, 16h30, 17h30

Giá vé: 90.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0984368187 – 0974019506

 1. Thiện Chiến

Lịch trình:

– Hà Nội đi Ninh Bình: 5h30, 8h00, 14h30, 15h30

– Ninh Bình đi Hà Nội: 5h00, 8h30, 14h0, 15h00

Giá vé: 85.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0987189899 – 0916090014

 1. Cát Lợi

30 nhà xe giường nằm, xe khách Hà Nội đi Ninh Bình - Tràng An, Tam CốcXe khách Cát Lợi

Lịch trình xe khách Hà Nội đi Ninh Bình:

– Hà Nội đi Ninh Bình: 7h30, 13h30

– Ninh Bình đi Hà Nội: 10h00, 16h00

Giá vé: 80.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0392003388

 1. Đức Hiếu

Lịch trình:

– Hà Nội đi Ninh Bình: 11h00. 13h00. 13h25

– Ninh Bình đi Hà Nội: 11h00, 14h00, 15h00

Giá vé: 80.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0985898377 – 0917897324

 1. Phú Duyên

Lịch trình:

– Hà Nội đi Ninh Bình: 15h00, 15h15, 16h00

– Ninh Bình đi Hà Nội: 14h00, 15h00, 16h00

Giá vé: 80.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0988118215 – 0919065325

 1. Quan Đông

30 nhà xe giường nằm, xe khách Hà Nội đi Ninh Bình - Tràng An, Tam CốcXe khách Quan Đông

Lịch trình:

– Hà Nội đi Ninh Bình: 13h00, 15h00

– Ninh Bình đi Hà Nội: 16h00, 17h00

Giá vé: 80.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0912485573 – 01273536368

 1. Quang Sáng

Lịch trình:

– Hà Nội đi Ninh Bình: 7h30, 8h30

– Ninh Bình đi Hà Nội: 7h00, 8h00

Giá vé: 80.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0985718629

 1. Ngọc Chỉnh

Xe khách Ngọc Chỉnh

Lịch trình xe khách Hà Nội đi Ninh Bình:

– Hà Nội đi Ninh Bình: 9h30, 15h20

– Ninh Bình đi Hà Nội: 10h00, 15h00

Giá vé: 80.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0989727297

 1. Cường Thư

Lịch trình:

– Hà Nội đi Ninh Bình: 8h00, 15h00, 18h00

– Ninh Bình đi Hà Nội: 8h30, 15h30, 18h00

Giá vé: 80.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0943997886 – 0919415415

 1. Đức Thọ

Lịch trình:

– Hà Nội đi Ninh Bình: 14h30

– Ninh Bình đi Hà Nội: 15h00

Giá vé: 90.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0945070070

 1. Minh Tuấn

Lịch trình:

– Hà Nội đi Ninh Bình: 16h00

– Ninh Bình đi Hà Nội: 16h30

Giá vé: 70.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0985360971 – 0988047264

 1. Huấn Nhu

Lịch trình:

– Hà Nội đi Ninh Bình: 16h30

– Ninh Bình đi Hà Nội: 15h00

Giá vé: 70.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0936800025

 1. Huy Hoàng

Xe khách Huy Hoàng

Lịch trình:

– Hà Nội đi Ninh Bình: 7h30, 13h30

– Ninh Bình đi Hà Nội: 11h00, 16h30

Giá vé: 70.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0915547525

 1. Quang Đông

Xe khách Quang Đông

Lịch trình:

– Hà Nội đi Ninh Bình: 13h00

– Ninh Bình đi Hà Nội: 15h30

Giá vé: 80.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0912485573 – 01273536368

 1. Tuấn Hưng

Lịch trình xe giường nằm Hà Nội đi Ninh Bình:

– Hà Nội đi Ninh Bình: 10h00, 16h30

– Ninh Bình đi Hà Nội: 10h00, 16h30

Giá vé: 80.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0972552688 – 0983506664

 1. Gia Minh

Lịch trình:

– Hà Nội đi Ninh Bình: 9h00, 10h00

– Ninh Bình đi Hà Nội: 10h00, 11h00

Giá vé: 70.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0914506343

 1. Anh Tuấn

Xe khách Anh Tuấn

Lịch trình:

– Hà Nội đi Ninh Bình: 12h30

– Ninh Bình đi Hà Nội: 15h30

Giá vé: 80.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0904669076 – 0982787680

 1. Mạnh Chiến

Lịch trình:

– Hà Nội đi Ninh Bình: 13h00

– Ninh Bình đi Hà Nội: 15h30

Giá vé: 70.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0972525586 – 0389508917

 1. Cường Mai

Lịch trình:

– Hà Nội đi Ninh Bình: 11h00

– Ninh Bình đi Hà Nội: 14h00

Giá vé: 70.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0968900233 – 0916526259

 1. Đức Trung

Lịch trình xe giường nằm Hà Nội đi Ninh Bình:

– Hà Nội đi Ninh Bình: 14h30

– Ninh Bình đi Hà Nội: 17h00

Giá vé: 80.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0944391688

Mong rằng với những chia sẻ của kenhhomstay.com về thông tin những xe khách chất lượng cao, uy tín nhất giúp bạn nhanh chóng lựa chọn được xe khách phù hợp cho chuyến đi của mình.

Bùi Thương

Booking.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!